አበቦች ሁለተኛ እትም

Flowers l l Series

Stamp Info
Stamp ID: 1512
Date of Issue:
January 15, 1976
Denominations:
Birr 0.5, 0.10, 0.40, 0.80
Printed by:
Courvoisier S.A, Switzerland