የበረሃማነትና የምድረበዳዎች ዓለም አቀፍ ዓመት

International Year of Deserts and Desertification

Stamp Info
Stamp ID: 0721
Denominations:
Birr 0.15, 0.40, 0.45, 3.00