የዓለም አካለ ስንኩላን ዓመት

International Year For Disabled Persons

Stamp Info
Stamp ID: 0325
Denominations:
Birr 0.5, 0.15, 0.20, 0.40, 1