መደበኛ ቴምብር

Air Definitive

Stamp Info
Stamp ID: 1388
Denominations:
Birr 0.15, 0.20, 0.25, 0.60, 0.80
Printed by:
Switzerland