የኢትዮጵያ ፖስታ ፈጣን

Express

Stamp Info
Stamp ID: 1377
Date of Issue:
April 24, 1947
Denominations:
Birr 0.50
Printed by:
Wilkinson & Co.Ltd (England)