የአካለ ሰንኩል መርጃ

Aid To Disabled

Stamp Info
Stamp ID: 1379
Date of Issue:
July 23, 1963
Denominations:
Birr 0.10, 0.15, 0.50, 0.60
Printed by:
A R T l A Prague Chechoslovakia