የ1947 የአየር መልእክት

The 1947 Airmail

(Definitive)
Stamp Info
Stamp ID: 1433
Denominations:
Birr 0.10, 0.25,0.30, 0.35, 0.65, 0.70, 1, 5, 10
Printed by:
Recess