ታላላቅ የጥንት መሪዎች

Great Ethiopian Leaders

Stamp Info
Stamp ID: 1451
Date of Issue:
November 2, 1962
Denominations:
Birr 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.50, 0.60, 0.75, 0.80, 1
Printed by:
Harrison & Sons Ltd. London, England